Unikátní a nejbezpečnější moderní řešení

Jarvis AI je námi vytvořený automatizovaný systém pro komplexní audity kybernetické bezpečnosti.

 • Automatizovaný systém pro auditing kybernetické bezpečnosti podle metodiky OWASP a NIST s využitím strojového učení.

 • Automatizované získávání informací týkajících se cílů útoku včetně propojených domén, využitých segmentů IP adres a DNS záznamů, a to včetně historicky použitých.

 • Automatická detekce známých zranitelností a jejich využití pro průnik.

 • Automatizované získávání informací o použitém software, autorovi software a provozovateli aplikace.

 • Indexace zdrojových kódů.

 • Predikce chyb ve zdrojových kódech konkrétních autorů software na základě zaindexovaných zdrojových kódů starších verzí aplikací.

 • Funkce pro pokus o automatizovanou exploitaci a průnik na úrovni aplikace, vnitřní infrastruktury a pracovních stanic.

 • Funkce pro kompletní zmapování infrastruktury, včetně návazné infrastruktury.

 • Monitoring chyb a bezpečnostních problémů na úrovni vnitřní infrastruktury.

 • Periodické opakování auditu.

 • Audit hesel s automatickým porovnáním jejich podobnosti nebo shody ze známých a veřejných průniků.

 • Automatické nalezení nových cílů a sledování změn.

 • Funkce pro honeypot.

 • Podpora generování bezpečnostních pravidel v YAML formátů.

 • Vytěžování a strojová analýza dat pro potřebu následného reportu a průniku v rámci zadaného auditu.

 • Generování reportu ve strukturovaném formátu.

 • Zpracování reportu do různých datových pohledů a následný export do HTML, PDF, XLSX a XML.

 • Vlastní provoz formou nezávislé appliance.

 • Automatické aktualizace obsahující nové bezpečnostní chyby a algoritmy.

Zajímá vás řešení Jarvis AI?

Tel. číslo: +420 606 714 910 – E-mail: info@hacktrack.com

Kontaktujte nás